မိမိအေကာင့္ထဲမွာ ႐ွိေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလံုးကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေမးလ္ ပို႔လိုေသာ္

၁။ G-mailထဲကို ၀င္ပါ။

၂။ compose mail ကို ႏွိပ္ပါ။

၃။ To ကို ႏွိပ္ပါ။ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ေပၚလာပါမယ္။ ( နည္းနည္းေလး ေစာင့္ရပါတယ္ .. စကၠန္႔ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေလာက္ပါ )

၄။ ေပၚလာတဲ့ စာမ်က္ႏွာထဲကို My contacts ကို ႏွိပ္ပါ။
၅။ ေပၚလာသည္ထဲမွ All contacts ကို ႏွိပ္ပါ။
၆။ Select ႏွင့္ Noneတို႔ရဲ႕ အလယ္က All ကို ႏွိပ္ပါ။ ခဏေစာင့္ပါ။
အေကာင့္းေတြကို အမွန္ျခစ္ ျခစ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ( ေအာက္မွာေတာ့ အေကာင့္ေတြကို ဖ်က္ထားလို႔ အမွန္ျခစ္ခဲ့တာေတြ ျမင္ရမည္ မဟုတ္ )


၇။ ေအာက္ဆံုးက Done ကို ႏွိပ္ပါ။

မွတ္ခ်က္- ေမးလ္ပို႔ပံုကေတာ့ ပို႔ရိုးပို႔စဥ္အတိုင္းပါပဲ။ ေမးလ္ လိပ္စာေရးမည့္ To
ေနရာမွာပဲ ေျပာင္းေပးရတာပါ။

( အရွင္ ၀ိသုတ ( ေရနီ ) ရဲ႕Multiplyကို အနည္းငယ္ ျဖည့္စြက္ၿပီး တင္ျပပါတယ္ )
                    ပံု / ( SNAKE / မင္းသားႀကီး ; wytumyanmar.com's all group's admin )

No comments:

Post a Comment