ကိုယ္တိုင္ေလ့လာ youtube သင္ခန္းစာ

Youtube က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခုအသံုးျပဳလို႔ရေနၿပီဆိုေတာ့ youtube သံုးစြဲနည္းေလးလည္းသိသင့္တာေပါ့ေနာ္ ..
Download (7.8 MB)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment